Permohonan Lampu Jalan TNB

Permohonan Lampu Jalan TNB

Permohonan lampu jalan TNB boleh dibuat dari pihak berkuasa tempatan. Caj bulanan untuk lampu jalan boleh ditanggung oleh pihak berkuasa sekiranya persetujuan mereka dijamin. Manakala bagi pengguna yang ingin memohon lampu jalan di bawah nama mereka sendiri, caj sambungan akan dikenakan sebanyak RM10.00 sebulan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai caj sambungan, pengguna boleh merujuk halaman Kadar Caj dan Tarif Lampu Jalan TNB atau laman web rasmi TNB atau boleh pergi ke Pusat Khidmat Pelanggan yang terdekat. Halaman ini menyediakan panduan dan maklumat penting permohonan lampu jalan TNB bagi rujukan pengguna.

Panduan Permohonan Lampu Jalan TNB

Permohonan untuk lampu jalan dibahagikan kepada tiga iaitu:

 1. Permohonan oleh pihak berkuasa tempatan / kerajaan
 2. Permohonan oleh pemaju
 3. Permohonan oleh individu

Permohonan oleh pemaju

Pemaju boleh memohon lampu jalan TNB dengan mengikuti panduan seperti berikut:

 1. Lantik jurutera perunding dan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
 2. Permohonan dibuat bersama-sama dengan permohonan bekalan elektrik untuk pembangunan perumahan baru, disertai dengan maklumat terperinci mengenai beban lampu jalan yang dicadangkan sebagaimana yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan.

Permohonan oleh individu dan pihak berkuasa / kerajaan tempatan

Bagi permohonan oleh individu, pengguna mestilah berdaftar dengan TNB. Untuk makluman pengguna, pemasangan lampu jalan dibahagikan kepada dua iaitu:

 1. Pemasangan lampu jalan di kutub TNB sedia ada
  (Mengemukakan borang permohonan di Pusat Khidmat Pelanggan)
 2. Pemasangan lampu jalan pada kutub baru / tambahan
  (Pemohon harus menanggung kos penuh untuk pemasangan)

Penempatan lampu jalan TNB

Bagi penempatan lampu jalan TNB, pengguna boleh memohon secara bertulis kepada TNB dan melampirkan Pelan Lokasi Kutub Elektrik (sedia ada dan penempatan semula). Adalah menjadi tanggungjawab untuk membayar caj relokasi tersebut. Bagi mendapatkan maklumat lanjut penempatan lampu jalan, pengguna boleh merujuk kepada Pusat Khidmat Pelanggan yang terdekat.

Permohonan Lampu Jalan TNB2

Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang permohonan lampu jalan TNB, pengguna disaran untuk melayari laman web rasmi TNB melalui pautan ini https://www.tnb.com.my/.


Anda suka artikel ini?
page Facebook kami untuk mendapatkan maklumat terkini.
Kongsi artikel ini kepada rakan anda: