Permohonan Bekalan Elektrik

Permohonan bekalan elektrik kini boleh dilakukan dengan pelbagai cara mengikut kesesuaian, keselesaan serta kehendak pengguna. Berikut dikongsikan panduan dan maklumat penting mengenai proses permohonan bekalan baru dengan senarai dokumen yang diperlukan.

Permohonan Bekalan Elektrik berdasarkan Jumlah Beban(Load)

Permohonan baru dan naik taraf elektrik diklasifikasikan kepada dua (2) kategori mengikut jumlah beban(Load) yang diperlukan.

a. Permohonan Elektrik untuk Beban sehingga 100kVA (<100kVA)

Permohonan elektrik untuk beban sehingga 100kVA (<100kVA) adalah dengan cara pengguna perlu melantik Kontraktor Elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga untuk memohon elektrik bagi pihak mereka.

b. Permohonan Elektrik untuk Beban melebihi 100kVA (>100kVA)

Permohonan elektrik untuk beban sehingga 100kVA (>100kVA) adalah dengan cara pengguna perlu melantik Jurutera Perunding Elektrik yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia untuk memohon elektrik bagi pihak mereka.

Pengguna boleh memuat turun Buku Panduan Aplikasi Bekalan Elektrik (ESAH) untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang proses dan keperluan permohonan pembekalan dan juga menghubungi mana-mana kontraktor elektrik berdaftar dari senarai Kontraktor Elektrik Tenaga Elektrik bagi mendapatkan penjelasan lanjut mengenai keperluan beban berkaitan dengan premis mereka.

Proses Permohonan Bekalan Elektrik untuk Beban sehingga 100kVA (<100kVA)

Proses permohonan bekalan elektrik untuk jumlah beban sehingga 100kVA (<100kVA) dikongsikan seperti berikut. Untuk maklumat pengguna, status premis, sama ada ia baru dibina atau yang sedia ada, menentukan proses permohonan pembekalan.

1. Premis Baru

Untuk premis yang baru dibina dan tiada bekalan elektrik, proses tersebut adalah seperti yang dinyatakan.

Nota: Kini, di bawah kategori ini, pengguna dikehendaki membayar pendahuluan semua caj penting yang termasuk Caj Sambungan, Duti Setem dan Deposit Keselamatan untuk memohon elektrik.

Untuk mendapatkan tawaran terbaik dikalangan kontraktor yang disenaraikan, pengguna dinasihatkan untuk berhubung dan meminta sebut harga sebelum melantiknya. Mulai 1 April 2017, premis komersial di bawah perbandaran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mungkin mempunyai keistimewaan proses improvisasi untuk mendapatkan bekalan elektrik. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.

2. Premis Sedia Ada

Pengguna boleh memohon langsung kepada TNB tanpa melantik seorang kontraktor untuk premis sedia ada (premis dengan sambungan elektrik sebelum tetapi telah diputuskan).

Pengecualian: Pengguna hanya boleh memilih kaedah yang disediakan;

  • Kabel perkhidmatan TNB dan papan meter premis adalah dalam keadaan baik.
  • Tiada pengubahsuaian premis telah dilakukan melibatkan pendawaian dalaman.
  • Pengguna memberi jaminan bahawa pendawaian dalaman premis dalam keadaan baik.

Nota: Menurut Akta Elektrik 1995, pengguna dinasihatkan untuk mendapatkan pendawaian dalaman premis mereka yang diperiksa oleh kontraktor elektrik berdaftar jika mereka tidak menyedari keadaan pendawaian dan juga sebagai langkah berjaga-jaga. Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor yang dilantik untuk mengesan pendawaian (mengisi Borang G), menguji setiap litar pendawaian (mengisi Borang H) dan kemudian mengisytiharkan keputusan kepada pengguna. Proses memohon melalui kontraktor adalah seperti yang disebutkan dalam proses permohonan Premis Baru. Pengguna mesti mengisytiharkan keadaan pemasangan premis mereka dengan jujur, kerana perbezaan dari perisytiharan mungkin mengakibatkan permohonan pembekalan ditolak. Untuk lebih memahami tentang Keselamatan untuk Pendawaian Elektrik di Bangunan Kediaman sila log masuk ke www.st.gov.my dan http://www.electricalsafetyfirst.org.uk.

Saluran Permohonan Bekalan Elektrik

Berikut dikongsikan pelbagai saluran permohonan bekalan elektrik bagi rujukan pengguna.

a. Permohonan Bekalan Elektrik secara Online

Permohonan bekalan elektrik secara online boleh dibuat melalui myTNB Self Service Portal. Pengguna boleh memohon bekalan elektrik dengan mengisi e-borang dan melantik kontraktor elektrik secara on-line. Untuk makluman, perkhidmatan ini boleh digunakan untuk kategori berikut.

  • Individu (Kategori Kediaman)
  • Pelanggan Kontraktor Elektrik Berdaftar TNB
  • Pemaju Perumahan

Nota: Oleh kerana sekatan undang-undang, dokumen kontrak perlu ditandatangani secara manual dan melampirkannya semula ke dalam sistem.

b. Permohonan Bekalan Elektrik di Kedai Tenaga TNB terdekat

Permohonan bekalan elektrik juga boleh dibuat di Kedai Tenaga terdekat berdasarkan jenis permohonan pembekalan, pengguna atau kontraktor yang dilantik mereka dengan mengemukakan Borang Permohonan Elektrik (Domestik atau Bukan Domestik) dan dokumen yang diperlukan seperti di bawah.

Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang permohonan bekalan elektrik, pengguna disaran untuk melayari laman web rasmi TNB melalui pautan ini https://www.tnb.com.my/.