Program PeKa B40

Program PeKa B40 (Program Perlindungan Insurans Kesihatan untuk Kumpulan Berpendapatan Rendah) adalah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk menyediakan perlindungan insurans kesihatan kepada golongan berpendapatan rendah atau kumpulan B40. Golongan B40 merujuk kepada 40% golongan pendapatan terendah di Malaysia.

Tujuan PeKa B40 adalah untuk memberikan akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti dan melindungi golongan berpendapatan rendah daripada beban kewangan berkaitan dengan perbelanjaan perubatan. Program ini memberikan bantuan kewangan dan perlindungan insurans kesihatan kepada golongan B40.

Antara manfaat yang mungkin termasuk dalam program PeKa B40 adalah bantuan kewangan untuk perubatan, bantuan perubatan yang terhad, dan perlindungan insurans kesihatan. Program ini bertujuan untuk menjadikan perkhidmatan kesihatan lebih terjangkau dan mudah diakses bagi golongan yang mungkin menghadapi kesulitan kewangan dalam membayar kos perubatan.

Manfaat utama program ini termasuk:

 1. Saringan Kesihatan di klinik kesihatan atau klinik swasta
 2. Alat perubatan bernilai sehingga RM20,000
 3. Insentif melengkapkan rawatan kanser bernilai RM1,000
 4. Insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000

Prosedur Mendapatkan Manfaat PeKa B40:

Bagi individu yang berminat untuk mendapatkan manfaat dari program PeKa B40 (Perlindungan Insurans Kesihatan untuk Kumpulan Berpendapatan Rendah) di Malaysia, berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur mendapatkan manfaat program ini:

 1. Semak Kelayakan:
  Pastikan anda adalah golongan B40 atau berpendapatan rendah. Biasanya, program ini ditujukan kepada individu atau isi rumah yang memenuhi syarat pendapatan tertentu. Syarat kelayakan ini mungkin berubah dari semasa ke semasa.
 2. Lawati Klinik yang terlibat dengan program PeKa B40:
  Sekiranya layak, lawati Klinik PeKa B40 terdekat yand boleh dikenalpasti dengan pelekat logo PeKa B40. Pastikan anda membawa MyKad untuk pengesahan.
 3. Pemeriksaan kesihatan dan rawatan:
  Pemeriksaan kesihatan akan dilakukan semasa lawatan pertama di klinik.
 4. Lawatan kedua pemeriksaan dan tindakan/rawatan susulan:
  Lawatan kali kedua untuk mengetahui keputusan makmal daripada doktor dan juga tindakan susulan samada rujukan ke Fasiliti KKM atau Program Sihat Cergas KKM.

Sila ambil perhatian bahawa butiran dan syarat kelayakan untuk program kerajaan seperti Peka B40 mungkin berubah dari semasa ke semasa. Untuk maklumat terkini dan syarat-syarat kelayakan, saya syorkan untuk merujuk kepada agensi kerajaan yang berkaitan atau sumber rasmi di Laman PeKa B40.