Permohonan kepada JPJ untuk Cermin Gelap

Untuk mengajukan permohonan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk pemasangan cermin gelap di Malaysia, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

Pemohon perlu menyampaikan permohonan kepada Urusetia Bahagian Penguatkuasa JPJ & Cawangan. Permohonan ini harus menggunakan Borang CG1 yang telah diisi dengan teliti dan dikemukakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berikut:

(a) Salinan kad pengenalan.
(b) Salinan Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC).
(c) Salinan Sijil Kelulusan Cermin Gelap (untuk permohonan pembaharuan dan pertukaran).

Setiap permohonan untuk setiap kenderaan harus diajukan secara individu dan perlu ditandatangani oleh pemohon. Jika permohonan dilakukan atas alasan kesihatan dan keselamatan, maka perlu disertakan dokumen sokongan yang relevan.

Pemohon dan pemilik kenderaan tidak boleh memiliki sebarang kes yang belum diselesaikan dengan JPJ dan PDRM berkaitan dengan pelanggaran Akta APJ, ALPKP, APAD, dan undang-undang lain yang relevan.

Sila sertakan dokumen-dokumen sokongan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan
seperti di dalam SYARAT-SYARAT DAN PANDUAN PERMOHONAN PENGGUNAAN
CERMIN GELAP
yang disertakan.

Bagi Permohonan Berasaskan KESIHATAN

 1. Dokumen perubatan awal yang dikeluarkan oleh seorang Pakar Perubatan yang bertugas di Hospital Kerajaan atau Hospital Swasta yang mempunyai pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ia perlu menjelaskan penyakit dengan nama atau jenis yang khusus. Dokumen ini harus merupakan versi yang paling baharu.
 2. Borang Pendaftaran Syarikat 24 dan Formulir 49 (jika permohonan adalah untuk syarikat) yang telah disahkan oleh Setiausaha Syarikat yang sah dan berdaftar.
 3. Yuran permohonan dan yuran kelulusan tidak dikenakan bagi permohonan yang berkaitan dengan aspek kesihatan.

Bagi Permohonan Berasaskan KESELAMATAN

Kenderaan yang dimiliki secara peribadi atau oleh syarikat:

 1. Permohonan perlu disertakan dengan dokumen sokongan seperti laporan polis atau dokumen lain yang berkaitan dengan risiko keselamatan yang dihadapi (untuk pemohon individu);
 2. Borang pendaftaran Syarikat 24 dan Formulir 49 (jika pemohon adalah syarikat) yang telah disahkan oleh Setiausaha Syarikat yang berdaftar;
 3. Yuran permohonan sebanyak RM 50.00 untuk setiap permohonan (tidak akan dikembalikan jika pemohon membatalkan permohonan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan);
 4. Yuran Perakuan Kelulusan sebanyak RM 5,000.00 akan dikenakan selepas menerima surat pemberitahuan mengenai kelulusan penggunaan cermin gelap (tidak akan dikembalikan jika pemohon membatalkan permohonan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan).

Kenderaan yang dimiliki oleh Kerajaan atau disewa oleh Kerajaan:

 1. Permohonan perlu disertakan dengan surat permohonan daripada Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan;
 2. Yuran permohonan sebanyak RM 50.00 untuk setiap permohonan (tidak akan dikembalikan jika pemohon membatalkan permohonan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan);
 3. Tiada yuran Perakuan yang dikenakan untuk permohonan kenderaan milik Kerajaan atau disewa oleh Kerajaan.

Kenderaan yang dimiliki oleh kakitangan Kedutaan atau Kedutaan:

 1. Permohonan perlu disertakan dengan surat permohonan daripada Kedutaan;
 2. Yuran permohonan sebanyak RM 50.00 untuk setiap permohonan (tidak akan dikembalikan jika pemohon membatalkan permohonan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan);
 3. Yuran Perakuan Kelulusan sebanyak RM 5,000.00 akan dikenakan selepas menerima surat pemberitahuan mengenai kelulusan penggunaan cermin gelap (tidak akan dikembalikan jika pemohon membatalkan permohonan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan).

Untuk kelulusan yang telah tamat tempoh sah laku, pemohon perlu membuat permohonan baru tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh kelulusan dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti yang telah dinyatakan dan membayar yuran permohonan yang berkenaan.

source : file:///C:/Users/muham_tpn2j7c/Downloads/SYARAT-SYARAT%20PANDUAN%20PERMOHONAN%20CERMIN%20GELAP%202022.pdf
Maklumat Permohonan Penggunaan Cermin Gelap

Permohonan untuk menggunakan cermin gelap hanya akan diluluskan untuk kenderaan yang didaftarkan atas nama pemohon sahaja. Jika kenderaan tersebut bukan kepunyaan pemohon, maka dokumen atau surat yang mengesahkan hubungan dengan pemilik kenderaan perlu disertakan, seperti contohnya sijil kelahiran atau sijil perkahwinan, dan dokumen lain yang relevan.

Peraturan Penggunaan Cermin Gelap

Peraturan penggunaan cermin gelap di Malaysia diatur oleh undang-undang lalu lintas negara. Namun, peraturan tersebut boleh berubah dari waktu ke waktu, jadi selalu pastikan untuk merujuk kepada sumber rasmi atau pihak berwajib setempat untuk informasi yang paling tepat. Di bawah ini adalah beberapa peraturan umum yang berlaku di Malaysia terkait penggunaan cermin gelap pada kenderaan.

Peraturan Ketelusan Cahaya (VLT)

Mulai 8 Mei 2019, JPJ mengeluarkan peraturan baru yang mengatur penggunaan cermin gelap / ketelusan cahaya (VLT) pada kenderaan pribadi seperti berikut:

 • Cermin Depan: Kekal 70%
 • Cermin sisi bahagian pemandu & cermin sisi penumpang hadapan: Kekal 50%
 • Cermin belakang & cermin sisi penumpang belakang: Dibenarkan gelap sepenuhnya dengan syarat kenderaan itu dilengkapi dengan cermin pemantul kanan & kiri

Denda Pelanggaran Peratusan Ketelusan Cahaya

Bagi pelanggaran peraturan ketelusan cahaya (VLT), pengemudi atau pemilik kendaraan terdaftar akan dikenakan denda maksimum RM2,000 atau penjara selama tidak lebih dari 6 bulan untuk pelanggaran pertama. Untuk pelanggaran berulang, denda maksimum adalah RM4,000 atau penjara selama tidak lebih dari 12 bulan, atau keduanya.

Permohonan kepada JPJ untuk Cermin Gelap

Warga Malaysia yang ingin memasang cermin film di kendaraan mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada JPJ. Permohonan ini dapat diajukan dengan dua alasan utama:

 1. Permohonan berasaskan kesihatan
 2. Permohonan berasaskan keselamatan

Proses permohonan cermin gelap kepada JPJ boleh dirujuk di laman berikut.

Pastikan selalu memeriksa peraturan terbaru dan mematuhi aturan yang berlaku di Malaysia. Menggunakan cermin gelap yang melanggar peraturan dapat mengakibatkan pemandu dihukum dan didenda.