Cara Tukar Nama Pemilik Kenderaan

Sebelum membuat pertukaran nama pemilik kenderaan, pastikan pemilik asal kenderaan sudah melangsaikan hutang kereta dan juga telah membuat pemeriksaan kereta di Puspakom. Pemeriksaan boleh dilakukan oleh pemilik baru atau pemilik asal. Berikut adalah cara – cara tukar nama pemilik kenderaan yang perlu anda ikuti:

  1. Peroleh Borang Penukaran Nama (JPJ K3): Anda boleh mendapatkan borang ini dari pejabat JPJ, kios JPJ, atau muat turun dari laman web rasmi JPJ. Borang ini biasanya dikenali sebagai “JPJ K3”.
  2. Isi Borang Penukaran Nama: Isi borang dengan maklumat yang diperlukan seperti maklumat kendaraan, maklumat pemilik lama, maklumat pemilik baru, dan lain-lain yang diperlukan.
  3. Dokumen Sokongan: Anda juga perlu menyertakan dokumen sokongan seperti laporan pemeriksaan puspakom yang asal, perakuan pendaftaran, kad pengenalan asal pemunya berdaftar, kad pengenalan asal pemilik baru, nota perlindungan insurans atau polisi insurans atau jaminan, surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar), surat tuntutan hakmilik (pemunya baru) dan kad tukar alamat pemunya baru (jika perlu).
  4. Bayaran: Anda perlu membuat bayaran tertentu untuk proses penukaran nama ini. Pastikan anda membawa wang yang mencukupi.
  5. Pergi ke Pejabat JPJ: Lawati pejabat JPJ yang berdekatan dengan anda. Biasanya, proses penukaran nama ini boleh diuruskan di kaunter khas untuk penukaran nama atau urusan pendaftaran kenderaan.
  6. Sahkan dan Terima Resit: Selepas mengemukakan borang dan dokumen yang diperlukan, JPJ akan memproses permohonan anda. Setelah semua proses selesai, anda akan diberi resit sebagai bukti penukaran nama kenderaan tersebut.
  7. Periksa Dokumen Baharu: Selepas selesai proses penukaran nama, pastikan anda memeriksa dokumen baru kenderaan anda untuk memastikan semuanya betul dan lengkap.
  8. Tukar Plat Nombor (jika perlu): Jika anda ingin menukar plat nombor kenderaan, anda juga perlu menguruskannya dengan JPJ pada masa yang sama.
  9. Pastikan Insurans Dikemaskini: Setelah selesai proses penukaran nama, pastikan anda juga mengemaskini insurans kenderaan anda dengan maklumat pemilik baru.

Proses penukaran nama pemilik kenderaan adalah penting untuk memastikan bahawa rekod pendaftaran kenderaan adalah sah dan up-to-date. Pastikan anda mematuhi semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh JPJ dan membayar semua caj yang diperlukan. Jika ada sebarang pertanyaan atau ketidakpastian, adalah lebih baik untuk berunding dengan pejabat JPJ tempatan atau peguam yang mahir dalam urusan berkaitan kenderaan.