Skim Perlindungan Sosial (SPS) Madani

Skim Perlindungan Sosial (SPS) Madani adalah inisiatif perlindungan sosial di bawah Belanjawan 2023 yang diselenggarakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) untuk Orang Bekerja Sendiri (OBS), bertujuan untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada golongan sasaran. Permohonan boleh dibuat mulai 1 Mei 2023, dan kelulusannya akan ditentukan berdasarkan keputusan dari PERKESO.

Syarat-Syarat Kelayakan

  1. Bertaraf warganegara Malaysia atau pemastautin tetap tanpa mengira had umur.
  2. Bekerja sepenuh masa atau separuh masa.
  3. Bekerja di Malaysia di dalam sektor yang dikhususkan seperti yang tersenarai di bawah 4 kategori berikut:

Faedah Skim Perlindungan Sosial (SPS) Madani


Antara faedah daripada perlindungan keselamatan sosial yang diberikan termasuklah:

Cara Memohon

Cara mengemukakan permohonan untuk SPS Madani adalah seperti berikut:
Permohonan untuk SPS Madani boleh dilakukan melalui beberapa saluran, termasuk:

  1. Permohonan secara individu atau melalui agensi boleh dilakukan di Portal Matrix 
  2. Melalui agensi pentadbiran kawal selia masing-masing

Pemohon dikehendaki menyediakan dokumen sokongan berikut untuk proses permohonan:

  • Salinan Kad Pengenalan (muka depan dan belakang).
  • Surat perlantikan/pengesahan pekerjaan – untuk petugas madani komuniti/anggota sektor awam (contract for service)/Anggota Sukarelawan/Guru Takmir/Imam/Bilal/Siak/Noja/Merbut tertakluk kepada jenis sektor

Tempoh perlindungan bermula setelah penerimaan senarai pemohon daripada agensi kepada PERKESO. Informasi tambahan mengenai SPS Madani boleh diperoleh dengan melawat pautan ini.