Permohonan Rayuan Kemasukan Matrikulasi 2020/2021

Permohonan rayuan kemasukan Matrikulasi 2020/2021 boleh mula dibuat pada 13 Mei 2020 sehingga 19 Mei 2020 secara atas talian/online melalui portal Rasmi Bahagian Matrikulasi KPM atau dengan cara menghantar surat rayuan rasmi ke Bahagian Matrikulasi KPM. Permohonan ini hanya dibuka kepada pemohon yang tidak berjaya ditawarkan tempat di Matrikulasi sesi 1 bagi tahun 2020/2021 sahaja. Halaman ini menyediakan panduan bagi pelajar yang ingin membuat permohonan rayuan ke Matrikulasi sesi 2020/2021.

Panduan Permohonan Rayuan Kemasukan Matrikulasi

Untuk makluman calon, permohonan rayuan kemasukan Matrikulasi boleh dibuat dengan 2 cara seperti berikut:

A. Permohonan Rayuan Atas Talian/Online

Permohonan rayuan secara atas talian/online adalah menerusi portal Rasmi Bahagian Matrikulasi KPM.

B. Permohonan Rayuan Melalui Surat

Permohonan rayuan melalui surat adalah dengan menghantar surat rayuan rasmi bersama beberapa dokumen yang diperlukan ke Bahagian Matrikulasi KPM. Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan Calon
 2. Salinan Kad Pengenalan Ibubapa atau Penjaga
 3. Salinan Keputusan SPM
 4. Salinan Sijil Aktiviti Kokurikulum

Untuk makluman, surat rayuan rasmi calon mestilah mengandungi maklumat seperti tujuan permohonan rayuan, alamat, nombor telefon dan e-mail calon. Ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumuman permohonan rayuan kepada calon. Surat rayuan rasmi bersama dokumen yang diperlukan perlu dihantar ke alamat:

Bahagian Matrikulasi
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 6 & 7, Blok E 15, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Telefon: 03-8884 4083
Fax: 03-8884 4028
E-mail: [email protected]

Keputusan permohonan rayuan Matrikulasi 2020/2021 boleh mula disemak pada 16 Jun 2020 di mana calon boleh menyemak keputusan dengan melayari portal Rasmi Bahagian Matrikulasi KPM, atau menggunakan khidmat sistem pesanan ringkas atau melalui panggilan telefon ke Bahagian Kemasukan Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Permohonan Rayuan Kemasukan Matrikulasi 2020/2021

Sebarang maklumat penting tentang permohonan rayuan ke Program Matrikulasi 2020/2021 adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pelajar disaran mendapatkan maklumat di Bahagian Kemasukan Matrikulasi KPM di talian:- 03-8884 4083/4040/4036 (Waktu Pejabat).

Permohonan Kemasukan Taska Permata KEMAS 2022

Permohonan kemasukan Taska Permata KEMAS 2022 boleh dilakukan pada sekitar bulan Jun hingga Oktober 2021. Permohonan kemasukan ini boleh dibuat secara terus di Taska Permata KEMAS. Halaman ini menyediakan maklumat dan panduan penting permohonan ke Taska Permata KEMAS sesi 2022 bagi rujukan ibubapa dan penjaga.

Syarat Kelayakan Kemasukan

Sebelum membuat permohonan, ibubapa dan penjaga murid disarankan menyemak syarat kelayakan kemasukan yang ditetapkan oleh pihak KEMAS. Berikut adalah syarat-syarat kelayakan kemasukan ke Taska Permata KEMAS.

 1. Kanak-kanak yang didaftarkan mestilah mempunyai status Warganegara Malaysia atau salah seorang ibubapa Warganegara Malaysia.
 2. Kanak-kanak yang didaftarkan mestilah berumur 2 hingga 4 tahun.
 3. Bilangan kanak-kanak di dalam sebuah kelas adalah terhad iaitu minimum 10 orang dan maksimum 30 orang (mengikut keluasan dalaman sesebuah kelas iaitu 3.5 meter bagi seorang kanak-kanak).
 4. Nisbah seorang Pemaju Masyarakat adalah 5 – 6 orang kanak-kanak.
 5. Borang pendaftaran yang telah lengkap diisi beserta dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar terus ke Taska Permata KEMAS.
 6. Pihak Jawatankuasa Pemilihan Taska akan mengeluarkan surat pemberitahuan permohonan Terima/Tolak kepada ibubapa dan penjaga kanak-kanak yang terlibat selewat-lewatnya pada minggu kedua bulan November 2021.

Panduan Permohonan Kemasukan Taska Permata KEMAS 2022

Panduan permohonan kemasukan adalah seperti berikut:

 1. Muat Turun Borang Permohonan Kemasukan Taska Permata KEMAS 2022 melalui portal Jabatan Kemajuan Masyarakat (https://www.kemas.gov.my) atau di mana-mana Taska Permata KEMAS yang berhampiran.
 2. Penuhkan Borang Permohonan Kemasukan yang mengandungi maklumat diri dan keluarga murid serta semua maklumat yang diperlukan dengan lengkap.
 3. Tandakan pada ruang Pengesahan (pengesahan perlu dibuat oleh ibu/bapa atau penjaga murid)
 4. Hantar Borang Permohonan Kemasukan Taska Permata KEMAS beserta dokumen yang diperlukan ke Taska Permata KEMAS yang berhampiran selewat-lewatnya pada sekitar Oktober 2021.

Dokumen sokongan yang diperlukan semasa mengemukan permohonan ialah:

 1. Salinan MYKID Kanak-kanak.
 2. Salinan Sijil Kelahiran Kanak-kanak.
 3. Salinan kad pengenalan ibu dan bapa/penjaga.
 4. Slip gaji ibu dan bapa/penjaga.
 5. Dua (2) keping gambar kanak-kanak berukuran passport.Rekod kesihatan kanak-kanak. (Bagi kanak-kanak yang ada masalah kesihatan)

Permohonan Kemasukan Tabika Kemas 2021

Sebarang maklumat penting tentang panduan permohonan adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pemohon disaran mendapatkan maklumat melalui portal Jabatan Kemajuan Masyarakat (https://www.kemas.gov.my) serta di semua Tabika KEMAS.

Permohonan Kemasukan Tabika KEMAS 2022

Permohonan Kemasukan Tabika KEMAS 2022

Permohonan kemasukan Tabika KEMAS 2022 boleh mula dibuat pada sekitar bulan Jun hingga Oktober 2021. Permohonan kemasukan ini hanya boleh dilakukan secara manual melalui sekolah yang dimohon. Berikut dikongsikan maklumat dan panduan penting permohonan kemasukan ke Tabika KEMAS sesi 2022 bagi rujukan ibubapa dan penjaga.

Syarat Kelayakan Kemasukan

Ibubapa dan penjaga perlu membuat semakan syarat kelayakan kemasukan sebelum mendaftar permohonan. Berikut adalah syarat kelayakan kemasukan ke Tabika KEMAS ambilan 2022.

 1. Kanak-kanak yang didaftarkan mestilah mempunyai status Warganegara Malaysia atau salah seorang ibubapa Warganegara Malaysia.
 2. Kanak-kanak yang didaftarkan mestilah berumur 4 hingga 6 tahun. Walau bagaimanapun, keutamaan adalah bagi kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun.
 3. Bilangan kanak-kanak di dalam sebuah kelas adalah terhad iaitu seramai 25 orang.
 4. Borang pendaftaran yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar terus ke Tabika KEMAS beserta dokumen yang diperlukan.
 5. Pihak Jawatankuasa Pemilihan TABIKA akan mengeluarkan surat pemberitahuan permohonan Terima/Tolak kepada ibubapa dan penjaga kanak-kanak yang terlibat selewat-lewatnya pada minggu kedua bulan November 2020.

Panduan Permohonan Kemasukan Tabika KEMAS 2022

Ibubapa dan penjaga boleh mengemukakan permohonan kemasukan dengan mengikuti langkah mudah seperti berikut:

 1. Dapatkan Borang Permohonan Kemasukan Tabika KEMAS 2022 melalui portal Jabatan Kemajuan Masyarakat (https://www.kemas.gov.my) atau di semua Tabika KEMAS yang berhampiran.
 2. Isi Borang Permohonan Kemasukan yang mengandungi maklumat diri dan keluarga murid. Pastikan ibubapa dan penjaga mengisi semua maklumat yang diperlukan dengan lengkap.
 3. Tandakan pada ruang Pengesahan (pengesahan perlu dibuat oleh ibu/bapa atau penjaga murid)
 4. Hantar Borang Permohonan Kemasukan Tabika KEMAS beserta dokumen yang diperlukan ke Tabika KEMAS yang berhampiran selewat-lewatnya pada sekitar Oktober 2021.

Berikut adalah senarai dokumen yang perlu dilampirkan semasa mengemukakan permohonan.

 1. Salinan MYKID Kanak-kanak.
 2. Salinan Sijil Kelahiran Kanak-kanak.
 3. Salinan kad pengenalan ibu dan bapa/penjaga.
 4. Slip gaji ibu dan bapa/penjaga.
 5. Dua (2) keping gambar kanak-kanak berukuran passport.
 6. Rekod kesihatan kanak-kanak. (Bagi kanak-kanak yang ada masalah kesihatan)
Permohonan Kemasukan Tabika KEMAS 2022

Sebarang maklumat penting tentang panduan permohonan adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pemohon disaran mendapatkan maklumat melalui portal Jabatan Kemajuan Masyarakat (https://www.kemas.gov.my) serta di semua Tabika KEMAS.

Permohonan Pengesahan Keputusan SPM/PMR

Permohonan pengesahan keputusan SPM/PMR perlu dibuat secara bertulis kepada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk makluman, permohonan pengesahan boleh dibuat melalui Kaunter Urusan Perkhidmatan LP atau melalui kiriman pos. Halaman ini menyediakan panduan dan maklumat penting panduan permohonan pengesahan keputusan SPM/PMR bagi rujukan pemohon.

Panduan Permohonan Pengesahan Keputusan SPM/PMR

Berikut dikongsikan panduan permohonan pengesahan keputusan:

A. Walk-in ke LP

Pemohon perlu menyediakan lampiran dokumen seperti berikut semasa membuat permohonan di Kaunter Urusan Perkhidmatan LP bagi rujukan pegawai yang bertugas. Lampiran dokumen yang diperlukan adalah:

 1. Surat secara bertulis kepada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. Salinan Sijil/Salinan Keputusan SPM/Salinan Keputusan PMR yang disahkan
 3. Wang tunai berjumlah RM50.00 dari orang perseorangan, agensi kerajaan dan swasta atau mana-mana pihak lain dikenakan untuk bayaran proses secara tunai di kaunter

B. Perkhidmatan Kiriman Pos

Pemohon juga boleh menggunakan perkhidmatan kiriman pos untuk memohon terjemahan keputusan SPM/PMR di mana calon perlu menghantar dokumen yang lengkap ke alamat berikut:

PENGARAH PEPERIKSAAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 11, BLOK E11, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(u.p.: SEKTOR PEMBANGUNAN DASAR
DAN PERKEMBANGAN)

Dokumen yang diperlukan adalah:

 1. Surat secara bertulis kepada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. Salinan Sijil/Salinan Keputusan SPM/Salinan Keputusan PMR yang disahkan
 3. Kiriman Wang / Wang Pos berjumlah RM50.00 ke atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA. Cek persendirian tidak diterima. Kiriman Wang / Wang Pos ini dikenakan kepada orang perseorangan, agensi kerajaan dan swasta atau mana-mana pihak lain untuk bayaran proses
 4. Sampul pos ekspress beralamat sendiri bagi tujuan penghantaran pengesahan keputusan

Permohonan pengesahan keputusan SPM/PMR akan dijawab melalui surat rasmi kepada pemohon. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses. Sebarang maklumat penting tentang panduan permohonan pengesahan keputusan pepriksaan adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, calon disarankan mendapatkan maklumat di Unit Pensijilan, Lembaga Peperiksaan di talian 03-8884 3526/3528.

Permohonan Terjemahan Keputusan PMR

Permohonan terjemahan keputusan PMR boleh dibuat di Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia secara walk-in atau dengan menggunakan khidmat kiriman pos. Lembaga Peperiksaan (LP) hanya menyediakan khidmat terjemahan keputusan ke dalam Bahasa Inggeris sahaja. Calon dinasihati untuk merujuk panduan permohonan terjemahan keputusan PMR di halaman ini terlebih dahulu sebelum membuat permohonan.

Panduan Permohonan Terjemahan Keputusan PMR

Untuk maklmuman pemohon, mulai 16 Oktober 2018, perkhidmatan terjemahan keputusan ini dikenakan bayaran sebanyak RM30.00 sesalinan. Maklumat dan panduan lanjut adalah seperti di bawah.

A. Walk-in ke LP

Pemohon atau Wakil (terdiri daripada Ibu bapa/suami/isteri/adik beradik yang dilantik secara bertulis melalui surat pelantikan wakil) perlu mengemukakan dokumen seperti dinyatakan di bawah sebagai rujukan pegawai yang bertugas semasa melakukan permohonan. Dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan terjemahan adalah:

 1. Borang Permohonan Salinan Keputusan LP/SIJIL/Pin 1/96b yang lengkap diisi
 2. Kad pengenalan pemohon
 3. Sijil/Pernyataan keputusan PMR yang asal atau
 4. Salinan Sijil/Pernyataan Keputusan PMR yang disahkan
 5. Wang tunai berjumlah RM30.00

Manakala jika pemohon telah melantik wakil secara bertulis untuk hadir membuat permohonan, dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

 1. Borang Permohonan Salinan Keputusan LP/SIJIL/Pin 1/96b yang lengkap diisi
 2. Salinan kad pengenalan pemohon yang telah disahkan
 3. Sijil/Pernyataan keputusan PMR yang asal atau
 4. Salinan Sijil/Pernyataan Keputusan PMR yang disahkan
 5. Surat Perlantikan Wakil LP/SIJIL/Pin 1/96c
 6. Wang tunai berjumlah RM30.00

Pemohon atau wakil perlu mengemukakan semua dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan terjemahan ke alamat berikut:

Kaunter Perkhidmatan Sijil LP di Aras Bawah, Blok E11, Kompleks E, Putrajaya.

Tempoh pengeluaran terjemahan keputusan PMR di kaunter LP adalah selama tujuh (7) hari bekerja.

B. Kiriman Pos

Pemohon yang menggunakan perkhidmatan kiriman pos untuk permohonan terjemahan perlu menghantar beberapa dokumen seperti:

 1. Borang Permohonan Salinan Keputusan LP/SIJIL/Pin 1/96b yang lengkap diisi
 2. Kiriman Wang / Wang Pos berjumlah RM30.00 ke atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
 3. Salinan kad pengenalan pemohon yang disahkan
 4. Salinan Sijil/Pernyataan Keputusan PMR yang disahkan
 5. Sampul pos ekspress beralamat sendiri bagi tujuan penghantaran salinan keputusan PMR

ke alamat berikut:

PENGARAH PEPERIKSAAN,
LEMBAGA PEPERIKSAAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
ARAS 10, BLOK E11, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604 PUTRAJAYA
Tel : 03-88843526 / 3528

Untuk makluman, semua permohonan melalui pos akan diproses dalam masa tujuh (7) hari bekerja tanpa mengira hari perjalanan pos. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses. Sebarang maklumat penting tentang panduan permohonan terjemahan keputusan PMR adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, calon disarankan mendapatkan maklumat di Unit Pensijilan, Lembaga Peperiksaan di talian 03-8884 3526/3528.

Semakan Program Rebat Bil Elektrik

Program rebat bil elektrik diadakan khusus kepada kumpulan sasar miskin tegar dan miskin selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengurangkan bebanan kewangan rakyat. Penerima yang layak adalah Ketua Isi Rumah (KIR) yang tersenarai dan disahkan di bawah kategori miskin tegar dan miskin dalam sistem eKasih, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM). Untuk makluman anda, program rebat bil elektrik RM40 ini adalah program baru bermula 1 Januari 2019 yang menggantikan program rebat bil elektrik RM20 sebelum ini. Halaman ini menyediakan panduan dan maklumat penting semakan program rebat bil elektrik RM40 untuk rujukan anda.

Syarat Kelayakan Asas

Penerima yang layak mestilah memenuhi syarat kelayakan asas yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di bawah.

 1. Ketua Isi Rumah (KIR) yang tersenarai dan disahkan di bawah kategori miskin tegar dan miskin dalam sistem eKasih, dan
 2. Pendapatan bulanan isi rumah mestilah kurang daripada RM619 bagi kumpulan miskin tegar dan kurang daripada RM980 bagi kumpulan miskin.

Penetapan Rebat RM40 Sebulan

Rebat elektrik sebanyak RM40 diberikan sepanjang tahun 2019 yang mana bayaran akan dibuat secara tolak terus di dalam bil penerima. Disamping itu, rebat ini juga adalah terhad kepada Tarif A (Domestik/Kediaman) dan juga terhad kepada 1 bil sahaja untuk setiap KIR bagi rumah sendiri atau rumah sewa. Dan yang terakhir sekali, rebat ini adalah untuk semua jenis caj (contoh penalti bayar lambat) namun tidak termasuk caj pada tahun 2018 dan sebelumnya.

Semakan Program Rebat Bil Elektrik

Untuk membuat semakan, anda perlu melayari portal rasmi semakan program rebat bil elektrik atau MESTECC melalui pautan di https://semakanrebat.mestecc.gov.my/public/. Kemudian masukkan 12 digit no kad pengenalan anda tanpa simbol ‘-‘. Contoh (920000000001) dan tekan butang Cari. Selain daripada itu, anda juga boleh membuat semakan dengan menghubungi MyGCC ditalian 03-8000 8000 atau Tenaga Nasional Berhad (TNB) ditalian 1-300-88-5454 atau Sabah Electricity ditalian 088-515000/15454 atau Serawak Energy ditalian 1-300-88–3111.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau ini mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, anda disaran untuk menghubungi  MyGCC ditalian 03-8000 8000 atau Tenaga Nasional Berhad (TNB) ditalian 1-300-88-5454 atau Sabah Electricity ditalian 088-515000/15454 atau Serawak Energy ditalian 1-300-88–3111.

Senarai Saham Syarikat Patuh Syariah 2019

senarai saham syarikat patuh syariah 4

Senarai saham syarikat patuh Syariah 2019 di Bursa Malaysia telah dikemas kini oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang mana diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS). Untuk makluman anda, senarai kemas kini yang berkuat kuasa mulai 31 Mei 2019 menyenaraikan 689 sekuriti patuh Syariah daripada 897 sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia. Sekuriti patuh Syariah ini mewakili 77 peratus secara keseluruhanya.

Senarai Saham Syarikat Patuh Syariah 2019

Senarai penuh sekuriti patuh Syariah, iaitu yang tersenarai di Bursa Malaysia, yang berkuat kuasa mulai 31 Mei 2019 boleh dirujuk melalui pautan ini https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=bcbbac70-81c3-4d09-9699-11f411dda781 pada halaman 15 sehingga 29. Sebanyak empat belas (14) sekuriti yang baru diklasifikasikan oleh MPS sebagai sekuriti patuh Syariah telah dimasukkan dalam senarai tersebut manakala sepuluh (10) sekuriti yang berada dalam senarai sebelum ini telah dikeluarkan. Di samping itu, sebanyak tujuh (7) sekuriti tersenarai di pasaran LEAP telah diklasifikasikan oleh MPS sebagai sekuriti patuh Syariah.

Untuk makluman anda, dalam proses mengemas kini sekuriti patuh Syariah ini, MPS perlu menerima input dan sokongan daripada SC yang mendapatkan maklumat mengenai syarikat tersebut melalui laporan tahunan dan pertanyaan yang dibuat kepada pihak syarikat. MPS melalui SC, akan terus mengkaji status Syariah sekuriti-sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia pada setiap tahun, berdasarkan penyata kewangan tahunan terkini syarikat yang diaudit.

Saham Syarikat (Sekuriti) Yang Baru Diklasifikasikan Sebagai Patuh Syariah (Mei 2019)

Berikut dikongsikan senarai sekuriti yang baru diklafikasikan sebagai sekuriti patuh syariah 2019 untuk rujukan anda.

Senarai Saham Syarikat Patuh Syariah 1

Sekuriti Yang Baru Diklasifikasikan Sebagai Sekuriti Tidak Patuh Syariah (Mei 2019)

Berikut dikongsikan senarai sekuriti yang baru diklafikasikan sebagai sekuriti tidak patuh syariah 2019 untuk rujukan anda.

Senarai Saham Syarikat Patuh Syariah 2

Senarai Sekuriti Patuh Syariah di Pasaran LEAP*

Berikut dikongsikan senarai sekuriti patuh Syariah di pasaran LEAP 2019 untuk rujukan anda.

senarai saham syarikat patuh syariah 3

Sebarang maklumat penting tentang saham syarikat patuh Syariah 2019 adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda disaran mendapatkan maklumat di portal rasmi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) melalui pautan https://www.sc.com.my/ atau ditalian +60 3-6204 8777.

Penggunaan e-Caruman KWSP

Penggunaan-e-Caruman-KWSP

Penggunaan e-Caruman KWSP adalah untuk majikan yang telah berdaftar di bawah i-Akaun(Majikan) KWSP. Panduan mendaftar i-Akaun(Majikan) KWSP boleh dirujuk pada halaman ini. Halaman ini menyediakan panduan dan maklumat penting penggunaan e-Caruman KWSP bagi rujukan majikan.

Syarat Penggunaan e-Caruman KWSP

Sebelum membuat pembayaran caruman KWSP secara atas talian/online, majikan dinasihati supaya memahami syarat-syarat penggunaan serta maklumat penting e-Caruman KWSP yang boleh didapati di halaman e-Caruman KWSP (Majikan).

Kadar Caruman KWSP

Kadar caruman KWSP bagi majikan dan pekerja terkini yang berkuat kuasa mulai Januari 2019 boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 199. Majikan dikehendaki membayar caruman KWSP berdasarkan jadual ini dan menggunakan jadual ini bagi caruman yang lewat dibayar mengikut tarikh kuat kuasa pada waktu itu.

Panduan e-Caruman KWSP

Berikut dikongsikan langkah-langkah mudah untuk membuat pembayaran caruman menggunakan e-Caruman.

 1. Layari laman web rasmi KWSP pada pautan ini http://www.kwsp.gov.my/ms/home dan pilih menu Log Masuk i-Akaun (Majikan).Penggunaan-e-Caruman-KWSP-1
 2. Log masuk akaun majikan dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan. Pastikan Imej Keselamatan dan Frasa Rahsia anda adalah betul. Bagi majikan yang belum ada akaun anda perlu mengaktifkan i-Akaun dulu, panduan mengaktifkan akaun boleh dirujuk di sini.Penggunaan-e-Caruman-KWSP-2
 3. Klik bahagian Caruman dan pilih jenis transaksi anda. Penghantaran Butiran Caruman KWSP (Borang A) adalah untuk mengisi / mengemaskini butir-butir pekerja anda serta caruman, dan boleh terus membuat bayaran caruman juga. Manakala bagi transaksi Bayaran adalah proses pembayaran terus caruman bagi pekerja sedia ada yang mana tiada keperluan untuk mengisi / mengemaskini maklumat pekerja. Klik butang Seterusnya selepas memilih jenis transaksi.Penggunaan-e-Caruman-KWSP-4Penggunaan-e-Caruman-KWSP-5
 4. Kemudian pilih jenis borang. Borang A Pracetak adalah borang A yang telah dihantar kepada KWSP sebelum ini, dan anda perlu pinda/ubah untuk caruman bulan terkini. Manakala, Borang A Kosong adalah untuk anda yang belum pernah mengisi dan menghantar Borang A ke KWSP. Kemudian klik butang Seterusnya. Penggunaan-e-Caruman-KWSP-6
 5. Lengkapkan semua maklumat caruman dan tekan butang Seterusnya. Pilih kaedah bayaran dan hantar Borang A. Sekiranya anda memilih Bayaran di Kaunter KWSP, tandakan pada kotak pengesahan dan klik butang Hantar. Kemudian klik butang Cetak Makluman Penghantaran Borang A untuk tujuan pembayaran di kaunter cawangan KWSP/ ejen Bank. Bagi anda yang menggunakan kaedah Bayaran melalui Laman Web Bank, anda boleh membuat bayaran caruman secara terus.

Nota: Untuk rujukan lebih lanjut, anda boleh melihat proses pembayaran caruman KWSP ini pada pautan ini https://youtu.be/j3DnS8dUD1E.

Penggunaan-e-Caruman-KWSP-7

Sebarang maklumat penting tentang penggunaan e-Caruman KWSP (Majikan) adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, majikan disarankan mendapatkan maklumat di pusat pengurusan EPF KWSP melalui talian 03-8922 6000 atau melalui pautan http://www.kwsp.gov.my/en/reach-us/connect-with-us/make-an-enquiry.

e-Caruman KWSP (Majikan)

e-Caruman KWSP (Majikan) 3

e-Caruman KWSP (Majikan) adalah satu platform KWSP yang bertujuan untuk memudahkan majikan membuat bayaran caruman KWSP mereka secara atas talian/online dengan menggunakan FPX, direct debit, perbankan internet atau melalui aplikasi e-Caruman. Untuk membuat bayaran caruman secara atas talian/online, majikan perlu medaftar i-Akaun (Majikan) KWSP yang mana panduan mendaftar boleh dirujuk di halaman Pendaftaran i-Akaun(Majikan) KWSP. Halaman ini menyediakan panduan dan maklumat penting e-Caruman KWSP bagi rujukan anda.

Syarat Utama Penggunaan

Syarat utama penggunaan e-Caruman KWSP adalah telah mendaftar i-Akaun (Majikan) KWSP dan lain-lain terma dan syarat yang diperuntukkan dalam laman web rasmi KWSP.

Kelebihan e-Caruman KWSP

Kelebihan menggunakan e-Caruman KWSP adalah seperti berikut:

 • Transaksi boleh dilakukan tanpa mengira masa dan tempat.
 • Proses pembayaran yang mudah, cepat, tepat dan selamat.
 • Ketepatan maklumat bagi majikan dan ahli KWSP.
 • Mesra pelanggan dan hassle free.

Dengan menggunakan medium ini, majikan boleh membuat

 • Serahan butiran caruman KWSP pekerja (Borang A).
 • Pembayaran caruman.
 • Semakan status transaksi caruman.
 • Semakan dan pendaftaran maklumat ahli yang tidak lengkap.
 • Semakan caj lewat bayar dan dividen.

Perkhidmatan Utama e-Caruman KWSP

Berikut dikongsikan perkhidmatan utama e-Caruman KWSP bagi rujukan anda.

 • Penghantaran Borang A dan Bayaran.
 • Penghantaran Borang A sahaja.
 • Penghantaran Bayaran sahaja.

Saluran Pembayaran Caruman

Terdapat tiga (3) saluran bayaran caruman secara atas talian/online, iaitu:

 • Bayaran melalui Laman Web Bank.
 • Bayaran melalui Financial Process Exchange (FPX).
 • Bayaran melalui Direct Debit Authorization.

Untuk makluman anda, resit bayaran boleh didapati dengan mencetaknya setelah transaksi bayaran berjaya dilakukan.

Keperluan Penggunaan e-Caruman KWSP

Sebelum membuat bayaran caruman KWSP, pastikan anda mempunyai keperluan berikut:

 • Telefon pintar atau tablet yang menggunakan sistem Android versi 4.2 dan ke atas.
 • Telefon pintar atau tablet yang menggunakan sistem iOS (jenama Apple) versi 9.0 dan ke atas.
 • Talian internet dan pelan data.
 • i-Akaun Majikan.
 • Akaun perbankan internet yang menyertai FPX.

Sebarang maklumat penting tentang e-Caruman KWSP (Majikan) adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, majikan disarankan mendapatkan maklumat di pusat pengurusan EPF KWSP melalui talian 03-8922 6000 atau melalui pautan http://www.kwsp.gov.my/en/reach-us/connect-with-us/make-an-enquiry.

Permohonan Rayuan BSH 2019

BANTUAN SARA HIDUP - Rayuan

Permohonan rayuan BSH 2019 boleh dibuat mulai pada 1 Julai 2019 sehingga 15 Ogos 2019 tertakluk kepada pindaan. Permohonan rayuan ini boleh dibuat secara terus di cawangan LHDNM atau secara online/atas talian. Halaman ini menyediakan panduan dan maklumat penting permohonan rayuan BSH 2019 bagi rujukan anda.

Syarat Kelayakan Permohonan Rayuan BSH 2019

Permohonan rayuan secara terus di cawangan LHDNM ini adalah layak kepada pemohon yang tidak lulus dengan alasan kod seperti di lampiran ini. Manakala, bagi permohonan rayuan secara online/atas talian hanya dibenarkan untuk pemohon berstatus tidak lulus dengan hanya satu (1) kod alasan tidak lulus seperti di bawah atau rayuan tambahan bagi permohonan BSH 2019 yang berstatus lulus.

 1. Kod tidak lulus (05) –  Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM4,000.
 2. Kod tidak lulus (06) – Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM4,000 termasuk Perniagaan.
 3. Kod tidak lulus (08) –  Pemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham / Pengarah Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad.
 4. Kod tidak lulus (09) –  Pasangan berdaftar sebagai Pemegang Saham / Pengarah Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad.
 5. Kod tidak lulus (38) –  Pemohon tidak menetap di Malaysia / bekerja / belajar di Luar Negara berdasarkan rekod agensi.

Maklumat lanjut permohonan rayuan secara online boleh didapati di sini.

Panduan Permohonan Rayuan BSH 2019

Berikut dikongsikan panduan permohonan rayuan secara atas talian/online dan secara terus di cawangan LHDNM untuk rujukan anda.

a. Secara Atas Talian/Online

Permohonan rayuan secara atas talian/online boleh dibuat dengan mengikuti langkah seperti berikut:

 1. Layari portal rasmi BSH LHDNM atau melalui pautan ini https://bsh.hasil.gov.my. Kemudian klik pada menu Rayuan.BANTUAN SARA HIDUP
 2. Masukkan nombor kad pengenalan anda dan tekan butang Cari.BANTUAN-SARA-HIDUP-Rayuan 2
 3. Lengkapkan maklumat berkaitan yang diperlukan.
 4. Isi captcha dan tekan butang Sahkan Captcha. Kemudian klik butang Seterusnya.BSH 2019 4
 5. Semak maklumat yang telah diisi dan tandakan pada kotak pengesahan.BSH 2019 3
 6. Tekan butang Hantar setelah selesai membuat pengemaskinian data.

b. Secara Terus di Cawangan LHDNM

Berikut dikongsikan langkah-langkah membuat permohonan rayuan secara terus di cawangan LHDNM.

 1. Lengkapkan Borang Permohonan Rayuan yang boleh didapati menerusi cawangan LHDNM / Pusat Khidmat Hasil (PKH) LHDNM / Pusat Transformasi Bandar (UTC) LHDNM.
 2. Sediakan beberapa dokumen sokongan yang diperlukan.
 3. Hantar Borang Permohonan Rayuan yang telah lengkap diisi dan dokumen sokongan yang diperlukan di kaunter-kaunter LHDNM.

Status permohonan rayuan BSH ini boleh disemak dengan merujuk panduan pada halaman Semakan Kelulusan BSH 2019.

Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, anda disarankan membuat pertanyaan atau aduan melalui portal rasmi BSH LHDNM atau menggunakan aplikasi Bantuan Sara Hidup atau dengan menghubungi LHDNM: 1-800-88-2747 (Waktu Operasi: 9.00 pagi – 5.00 petang) atau MoF: 03-8882 4565 / 4566 (Waktu Operasi: 9.00 pagi – 5.00 petang) atau hadir sendiri ke Cawangan LHDNM / PKH LHDNM / UTC LHDNM.