SPS Padanan Caruman Bagi Orang Bekerja Sendiri (OBS)

Skim Perlindungan Sosial (SPS) Padanan Caruman Bagi Orang Bekerja Sendiri (OBS) adalah inisiatif perlindungan sosial di bawah Belanjawan 2023 yang diselenggarakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) untuk Orang Bekerja Sendiri (OBS). Dalam caruman ini, pencarum hanya perlu membayar 20% (RM46.60) daripada jumlah caruman sebanyak RM232.80, mengikut Pelan Caruman 2. Sementara itu, 80% (RM186.20) baki caruman akan ditanggung oleh Kerajaan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan selama 12 bulan kepada OBS dengan lebih terjangkau.

Syarat-Syarat Kelayakan

  1. Bertaraf warganegara Malaysia atau pemastautin tetap tanpa mengira had umur.
  2. Bekerja sepenuh masa atau separuh masa.
  3. OBS yang bekerja di Malaysia.
  4. OBS yang menyertai sektor seperti yang disenaraikan (sila rujuk tab ‘Kelayakan’ di pautan di bawah)

Kumpulan Sasar

Kumpulan Sasar SPS Padanan Caruman ini dikhususkan kepada sebelas kategori seperti berikut:

Faedah SPS Padanan Caruman


Antara kelebihan daripada perlindungan keselamatan sosial yang diberikan termasuklah:

Cara Memohon

Cara mengemukakan permohonan untuk SPS Padanan Caruman adalah seperti berikut:

  1. Mengemukakan permohonan dan membuat bayaran secara individu atau melalui agensi di Portal MATRIX: matrix.perkeso.gov.my
  2. Menggunakan aplikasi mobil PERKESO di Google Play Store atau Apple store
  3. Berkunjung ke kaunter Pejabat PERKESO yang berdekatan.
  4. Melibatkan Ejen Korporat PERKESO yang berdaftar.

Pemohon dikehendaki menyediakan dokumen sokongan berikut untuk proses permohonan:

  • Salinan Kad Pengenalan (muka depan dan belakang).
  • Surat pengesahan pekerjaan daripada agensi atau pihak berkuasa yang berkaitan, tertakluk kepada jenis sektor.

Pemohon akan menerima notifikasi pengesahan permohonan melalui e-mail dan perlindungan selama 12 bulan akan bermula setelah PERKESO menerima bayaran 20% (RM46.60) daripada jumlah caruman yang perlu dibayar oleh pemohon. Informasi tambahan mengenai SPS Padanan Caruman Bagi Orang Bekerja Sendiri (OBS) boleh diperoleh dengan melawat pautan ini.