Permohonan Rayuan Kemasukan Matrikulasi 2020/2021

Permohonan rayuan kemasukan Matrikulasi 2020/2021 boleh mula dibuat pada 13 Mei 2020 sehingga 19 Mei 2020 secara atas talian/online melalui portal Rasmi Bahagian Matrikulasi KPM atau dengan cara menghantar surat rayuan rasmi ke Bahagian Matrikulasi KPM. Permohonan ini hanya dibuka kepada pemohon yang tidak berjaya ditawarkan tempat di Matrikulasi sesi 1 bagi tahun 2020/2021 sahaja. Halaman ini menyediakan panduan bagi pelajar yang ingin membuat permohonan rayuan ke Matrikulasi sesi 2020/2021.

Panduan Permohonan Rayuan Kemasukan Matrikulasi

Untuk makluman calon, permohonan rayuan kemasukan Matrikulasi boleh dibuat dengan 2 cara seperti berikut:

A. Permohonan Rayuan Atas Talian/Online

Permohonan rayuan secara atas talian/online adalah menerusi portal Rasmi Bahagian Matrikulasi KPM.

B. Permohonan Rayuan Melalui Surat

Permohonan rayuan melalui surat adalah dengan menghantar surat rayuan rasmi bersama beberapa dokumen yang diperlukan ke Bahagian Matrikulasi KPM. Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

  1. Salinan Kad Pengenalan Calon
  2. Salinan Kad Pengenalan Ibubapa atau Penjaga
  3. Salinan Keputusan SPM
  4. Salinan Sijil Aktiviti Kokurikulum

Untuk makluman, surat rayuan rasmi calon mestilah mengandungi maklumat seperti tujuan permohonan rayuan, alamat, nombor telefon dan e-mail calon. Ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumuman permohonan rayuan kepada calon. Surat rayuan rasmi bersama dokumen yang diperlukan perlu dihantar ke alamat:

Bahagian Matrikulasi
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 6 & 7, Blok E 15, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Telefon: 03-8884 4083
Fax: 03-8884 4028
E-mail: [email protected]

Keputusan permohonan rayuan Matrikulasi 2020/2021 boleh mula disemak pada 16 Jun 2020 di mana calon boleh menyemak keputusan dengan melayari portal Rasmi Bahagian Matrikulasi KPM, atau menggunakan khidmat sistem pesanan ringkas atau melalui panggilan telefon ke Bahagian Kemasukan Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Permohonan Rayuan Kemasukan Matrikulasi 2020/2021

Sebarang maklumat penting tentang permohonan rayuan ke Program Matrikulasi 2020/2021 adalah tertakluk kepada pindaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pelajar disaran mendapatkan maklumat di Bahagian Kemasukan Matrikulasi KPM di talian:- 03-8884 4083/4040/4036 (Waktu Pejabat).